WIKĘD – zmiana cen od 14.04.2022 r.

WIKĘD – zmiana cen od 14.04.2022 r.

WIKĘD – zmiana cen od 14.04.2022 r.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nasza branża od dłuższego czasu ma do czynienia z regularnymi i bardzo dużymi zmianami cen surowców oraz niespotykanym do tej pory, utrudnionym dostępem do komponentów zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia korekty cenowej naszych produktów.
Poziom podwyżki planowany jest na poziomie 6% – 12 %.

Dotychczasowa oferta obowiązywać będzie dla zamówień wysłanych do 13 kwietnia (środa) do godz. 24.00.
Od 14 kwietnia (czwartek) do 19 kwietnia (wtorek) do godz. 6.00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu zamówień iQuote. W związku z powyższymi zmianami wszystkie oferty i niewysłane zamówienia automatycznie przestaną być wiążące po 14 kwietnia (czwartek) 2022 r.
Od 14 kwietnia ceny zawarte w katalogach i cennikach tracą ważność – aktualne ceny będą dostępne i zaktualizowane wyłącznie w systemie elektronicznym iQuote oraz katalogu dostępnym w wersji PDF na stronie https://wiked.pl/katalog-drzwiowy/

Dla zachowania konkurencyjności naszych wyrobów od jesieni 2021 roku staraliśmy się absorbować ciągłe podwyżki komponentów i koszty wytworzenia, jednak aktualna sytuacja wprowadza konieczność korekt cenowych. Mamy nadzieję, że zmiana cen oraz potencjalne ograniczenia mają charakter przejściowy i w najbliższym czasie sytuacja się unormuje.